“Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan” -Matteus 25:40

De kern van de projecten blijven de kinderen. Zij zijn de reden van onze aanwezigheid in Sri Lanka.

Begin 2005 zijn we terecht gekomen bij een project rond kinderen in Kandy (in het midden van Sri Lanka). De kern van de projecten blijven de kinderen. Zij zijn de reden van onze aanwezigheid in Sri Lanka.

Wij willen hen ondersteunen, begeleiden en stimuleren bij de verschillende projecten t.b.v. deze kinderen. Door het geven van aandacht en liefde wil de stichting de kinderen een veilige omgeving bieden. Onze visie voor de projecten in Kandy bestaat uit vier aandachtsgebieden, namelijk:


1. de kinderen:

De aandacht en de verzorging van de kinderen (maar ook van het personeel dat op de projecten werkt). De stichting maakt hiervoor een keer per drie maanden een geldbedrag over.


2. de gebouwen:

Het onderhoud van het meisjeshuis en de andere gebouwen (o.a. kleine gebouw dat dienst doet als multifunctioneel centrum).


3. de ontwikkeling en zelfvoorziening:

Naast het feit dat de stichting voor de kinderen wil zorgen en voor het onderhoud van de gebouwen, wordt ook nagedacht over de ontwikkeling voor de langere termijn. Niet alleen geld geven, maar de mensen ook leren om in hun eigen onderhoud te voorzien(zelfvoorziening). Om dit te verwezenlijken zijn er verschillende vormen van ontwikkeling: landbouw(groenten, fruit en planten), watertanks met vissen en het houden van dieren. Daarnaast bevinden zich op de plantage ook kokospalmen. Naast de werknemers hebben ook de kinderen een actieve bijdrage in het project. De oudere meisjes worden door middel van “trainingen” toegerust voor diverse vormen van werk o.a. “batik.


4. evangelisatie:

Het "multifunctionele centrum" (kleine gebouw) is een plaats waar christenen, dominees en zendelingen (maar ook familie) zich kunnen terugtrekken voor rust, meditatie, cursus en gesprek. Het is een plaats van bemoediging, toerusting en discipelschap. Hierdoor willen we een bijdrage leveren aan de evangelisatie in Sri Lanka. We zien de verschillende projecten niet als losse onderdelen, maar als verschillende delen van een geheel!

Download hier het beleidsplan