“Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan” -Matteus 25:40

Ja, ik wil er ook zijn voor de kinderen van Sri Lanka!

Om de projecten te realiseren hebben we uw financiële hulp heel hard nodig. Dat kan op verschillende manieren:

• Rechtstreeks op banknummer NL23RABO0371323789 t.n.v. de 'Stichting Iemand geeft om mij'.
• via een donatie per maand, kwartaal of per jaar, zowel particulier als via het bedrijf.
• Als bedrijf wordt u voor een gift van minimaal 150 euro per jaar op onze website vermeld met uw bedrijfsnaam, eventueel met een link naar uw website.
• sponsoring van onderdelen van ons project; éénmalige bijdragen zijn altijd welkom.

Een aantal redenen om dit te doen;

• We zijn een kleine, lokale stichting met korte communicatielijnen en een goede controle op de geldstromen;
• We hebben een concreet doel: 100% van de giften is bestemd voor de projecten. Bovendien kunt u uw gift volledig aftrekken van de belasting (de stichting is door de belastingdienst geaccepteerd als ‘goede-doelen-stichting’)
• Door de loop van de jaren hebben we als stichting laten zien waar we voor staan.
• Door middel van nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de voortgang van de verschillende projecten.

Het is heel belangrijk dat u ons steunt, anders kunnen de projecten niet gerealiseerd worden. Wilt u ons steunen?

• Rekeningnummer: NL23RABO0371323789 t.n.v. Stichting ‘Iemand geeft om mij’.
• Kvk nr. 24373042
• RSIN nummer: 8161.13.385

Wat is IBAN?

Elk bedrag, groot of klein, is van harte welkom.

De Stichting Iemand geeft om mij is door de Belastingdienst erkend als organisatie die het algemeen belang dient (ANBI)

Download het jaarverslag