“Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan” -Matteus 25:40

De kern van de projecten blijven de kinderen. Zij zijn de reden van onze aanwezigheid in Sri Lanka.

Begin 2005 zijn we terecht gekomen bij een project rond kinderen in Kandy (in het midden van Sri Lanka). De kern van de projecten blijven de kinderen. Zij zijn de reden van onze aanwezigheid in Sri Lanka.

Wij willen hen ondersteunen, begeleiden en stimuleren bij de verschillende projecten t.b.v. deze kinderen. Door het geven van aandacht en liefde wil de stichting de kinderen een veilige omgeving bieden. Onze visie voor de projecten in Kandy bestaat uit vier aandachtsgebieden, namelijk:


1. de kinderen:

De aandacht en de verzorging van de kinderen (maar ook van het personeel dat op de projecten werkt). De stichting maakt hiervoor een keer per drie maanden een geldbedrag over.


2. de gebouwen:

Het onderhoud van het meisjeshuis en de andere gebouwen op het project.


3. de ontwikkeling en zelfvoorziening:

Naast het feit dat de stichting voor de kinderen wil zorgen en voor het onderhoud van de gebouwen, wordt ook nagedacht over de ontwikkeling voor de langere termijn. Niet alleen geld geven, maar de mensen ook leren om in hun eigen onderhoud te voorzien(zelfvoorziening). Om dit te verwezenlijken zijn er verschillende vormen van ontwikkeling: landbouw(groenten, fruit en planten), watertanks met vissen, plantage met kokospalmen en een kas(sen). Naast de werknemers hebben ook de oudere kinderen een actieve bijdrage in het project. Het zijn kinderen die niet meer op school zitten, maar hun bijdrage leveren in het project.


4. evangelisatie:

We geloven dat we door onze houding, gesprekken en daden de liefde van Jezus kunnen laten zien. We zien de verschillende projecten niet als losse onderdelen, maar als verschillende delen van een geheel!

Download hier het beleidsplan