“Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan” -Matteus 25:40

Wij zijn onze sponsors dankbaar!